amen-online
 

Mt

Mk

Lk

Joh

Healing (Child) · Mk 9 14

↑ Mk 9 14–16 και ελθοντες προς τους μαθητας ειδον οχλον πολυν περι αυτους και γραμματεις συζητουντας προς αυτους

And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them.

15 και ευθυς πας ο οχλος ιδοντες αυτον εξεθαμβηθησαν και προστρεχοντες ησπαζοντο αυτον

And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him.

16 και επηρωτησεν αυτους τι συζητειτε προς αυτους

And he asked the scribes, What question ye with them? ↓ 

Healing (Child) · Mt 17 14

Healing (Child) · Lk 9 37

↑ Mt 17 14–16 και ελθοντων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτον

And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,

15 και λεγων κυριε ελεησον μου τον υιον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ

Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

16 και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι

And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. ↓ 

↑ Mk 9 17–18 και απεκριθη αυτω εις εκ του οχλου διδασκαλε ηνεγκα τον υιον μου προς σε εχοντα πνευμα αλαλον

And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;

18 και οπου εαν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τους οδοντας και ξηραινεται και ειπα τοις μαθηταις σου ινα αυτο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν

And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not. ↓ 

↑ Lk 9 37–40 εγενετο δε τη εξης ημερα κατελθοντων αυτων απο του ορους συνηντησεν αυτω οχλος πολυς

And it came to pass, that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him.

38 και ιδου ανηρ απο του οχλου εβοησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψαι επι τον υιον μου οτι μονογενης μοι εστιν

And, behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.

39 και ιδου πνευμα λαμβανει αυτον και εξαιφνης κραζει και σπαρασσει αυτον μετα αφρου και μογις αποχωρει απ αυτου συντριβον αυτον

And, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.

40 και εδεηθην των μαθητων σου ινα εκβαλωσιν αυτο και ουκ ηδυνηθησαν

And I besought thy disciples to cast him out; and they could not. ↓ 

↑ Mt 17 17 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε μεθ υμων εσομαι εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε μοι αυτον ωδε

Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me. ↓ 

↑ Mk 9 19–20 ο δε αποκριθεις αυτοις λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε προς υμας εσομαι εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε αυτον προς με

He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me.

20 και ηνεγκαν αυτον προς αυτον και ιδων αυτον το πνευμα ευθυς συνεσπαραξεν αυτον και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων

And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming. ↓ 

↑ Lk 9 41–42a αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι προς υμας και ανεξομαι υμων προσαγαγε ωδε τον υιον σου

And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.

42a ετι δε προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιμονιον και συνεσπαραξεν ...

And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare him. ↓ 

↑ Mk 9 21–24 και επηρωτησεν τον πατερα αυτου ποσος χρονος εστιν ως τουτο γεγονεν αυτω ο δε ειπεν εκ παιδιοθεν

And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child.

22 και πολλακις και εις πυρ αυτον εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνη βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας

And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

23 ο δε ιησους ειπεν αυτω το ει δυνη παντα δυνατα τω πιστευοντι

Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

24 ευθυς κραξας ο πατηρ του παιδιου ελεγεν πιστευω βοηθει μου τη απιστια

And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief. ↓ 

↑ Mk 9 25–26 ιδων δε ο ιησους οτι επισυντρεχει οχλος επετιμησεν τω πνευματι τω ακαθαρτω λεγων αυτω το αλαλον και κωφον πνευμα εγω επιτασσω σοι εξελθε εξ αυτου και μηκετι εισελθης εις αυτον

When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.

26 και κραξας και πολλα σπαραξας εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκρος ωστε τους πολλους λεγειν οτι απεθανεν

And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead. ↓ 

↑ Mt 17 18 και επετιμησεν αυτω ο ιησους και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης

And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour. ↓ 

↑ Mk 9 27 ο δε ιησους κρατησας της χειρος αυτου ηγειρεν αυτον και ανεστη

But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose. ↓ 

↑ Lk 9 42b ... επετιμησεν δε ο ιησους τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω πατρι αυτου

And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father. ↓ 

↑ Mt 17 19 τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ιησου κατ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? ↓ 

↑ Mt 17 20–21 ο δε λεγει αυτοις δια την ολιγοπιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβα ενθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. ↓ 

→ Mt 21 21 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.

→ Mk 11 22–23 και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου

And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

23 αμην λεγω υμιν οτι ος αν ειπη τω ορει τουτω αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευη οτι ο λαλει γινεται εσται αυτω

For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

→ Lk 17 5–6 και ειπαν οι αποστολοι τω κυριω προσθες ημιν πιστιν

And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.

6 ειπεν δε ο κυριος ει εχετε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ελεγετε αν τη συκαμινω [ταυτη] εκριζωθητι και φυτευθητι εν τη θαλασση και υπηκουσεν αν υμιν

And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.

↑ Mk 9 28–29 και εισελθοντος αυτου εις οικον οι μαθηται αυτου κατ ιδιαν επηρωτων αυτον οτι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out?

29 και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη

And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. ↓ 

2nd Foretelling of the Passion and the Resurrection · Mt 17 22

2nd Foretelling of the Passion and the Resurrection · Mk 9 30

2nd Foretelling of the Passion · Lk 9 43

↑ Mt 17 22–23 συστρεφομενων δε αυτων εν τη γαλιλαια ειπεν αυτοις ο ιησους μελλει ο υιος του ανθρωπου παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων

And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

23 και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα

And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. ↓ 

↑ Mk 9 30–32 κακειθεν εξελθοντες παρεπορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελεν ινα τις γνοι

And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.

31 εδιδασκεν γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις μετα τρεις ημερας αναστησεται

For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day.

32 οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

But they understood not that saying, and were afraid to ask him. ↓ 

↑ Lk 9 43–45 εξεπλησσοντο δε παντες επι τη μεγαλειοτητι του θεου παντων δε θαυμαζοντων επι πασιν οις εποιει ειπεν προς τους μαθητας αυτου

And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples,

44 θεσθε υμεις εις τα ωτα υμων τους λογους τουτους ο γαρ υιος του ανθρωπου μελλει παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων

Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man shall be delivered into the hands of men.

45 οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυτων ινα μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του ρηματος τουτου

But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him of that saying. ↓ 

The Temple Tribute · Mt 17 24a

Quarrelling Disciples · Mk 9 33a

↑ Mt 17 24a ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμ ...

And when they were come to Capernaum, ↓ 

↑ Mk 9 33a και ηλθον εις καφαρναουμ ...

And he came to Capernaum: ↓ 

↑ Mt 17 24b–27 ... προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπαν ο διδασκαλος υμων ου τελει [τα] διδραχμα

they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

25 λεγει ναι και ελθοντα εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

26 ειποντος δε απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιησους αρα γε ελευθεροι εισιν οι υιοι

Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

27 ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee. ↓ 

Quarrelling Disciples · Mt 18 1

Quarrelling Disciples · Lk 9 46

↑ Mt 18 1–3a εν εκεινη τη ωρα προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες τις αρα μειζων εστιν εν τη βασιλεια των ουρανων

At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?

2 και προσκαλεσαμενος παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,

3a και ειπεν ...

And said, ↓ 

↑ Mk 9 33b–36 ... και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω διελογιζεσθε

and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way?

34 οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων

But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest.

35 και καθισας εφωνησεν τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος

And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.

36 και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις

And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them, ↓ 

↑ Lk 9 46–48a εισηλθεν δε διαλογισμος εν αυτοις το τις αν ειη μειζων αυτων

Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.

47 ο δε ιησους ειδως τον διαλογισμον της καρδιας αυτων επιλαβομενος παιδιον εστησεν αυτο παρ εαυτω

And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,

48a και ειπεν αυτοις ...

And said unto them, ↓ 

↑ Mt 18 3b ... αμην λεγω υμιν εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. ↓ 

→ Lk 18 17 αμην λεγω υμιν ος αν μη δεξηται την βασιλειαν του θεου ως παιδιον ου μη εισελθη εις αυτην

Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.

↑ Mt 18 4–5 οστις ουν ταπεινωσει εαυτον ως το παιδιον τουτο ουτος εστιν ο μειζων εν τη βασιλεια των ουρανων

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

5 και ος εαν δεξηται εν παιδιον τοιουτο επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. ↓ 

↑ Mk 9 37a ος αν εν των τοιουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοματι μου εμε δεχεται ...

Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: ↓ 

↑ Lk 9 48b ... ος εαν δεξηται τουτο το παιδιον επι τω ονοματι μου εμε δεχεται ...

Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: ↓ 

→ Mt 10 40 ο δεχομενος υμας εμε δεχεται και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα με

He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

↑ Mk 9 37b ... και ος αν εμε δεχηται ουκ εμε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα με

and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me. ↓ 

↑ Lk 9 48c ... και ος αν εμε δεξηται δεχεται τον αποστειλαντα με ο γαρ μικροτερος εν πασιν υμιν υπαρχων ουτος εστιν μεγας

and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great. ↓ 

→ Lk 10 16 ο ακουων υμων εμου ακουει και ο αθετων υμας εμε αθετει ο δε εμε αθετων αθετει τον αποστειλαντα με

He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.

→ Joh 13 20 αμην αμην λεγω υμιν ο λαμβανων αν τινα πεμψω εμε λαμβανει ο δε εμε λαμβανων λαμβανει τον πεμψαντα με

Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.

↑ Mk 9 38–40 εφη αυτω ο ιωαννης διδασκαλε ειδομεν τινα εν τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυομεν αυτον οτι ουκ ηκολουθει ημιν

And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.

39 ο δε ιησους ειπεν μη κωλυετε αυτον ουδεις γαρ εστιν ος ποιησει δυναμιν επι τω ονοματι μου και δυνησεται ταχυ κακολογησαι με

But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.

40 ος γαρ ουκ εστιν καθ ημων υπερ ημων εστιν

For he that is not against us is on our part. ↓ 

↑ Lk 9 49–50 αποκριθεις δε ιωαννης ειπεν επιστατα ειδομεν τινα εν τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυομεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων

And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.

50 ειπεν δε προς αυτον ο ιησους μη κωλυετε ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ υμων εστιν

And Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us. ↓ 

→ Mt 10 42 και ος αν ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον ψυχρου μονον εις ονομα μαθητου αμην λεγω υμιν ου μη απολεση τον μισθον αυτου

And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

↑ Mk 9 41 ος γαρ αν ποτιση υμας ποτηριον υδατος εν ονοματι οτι χριστου εστε αμην λεγω υμιν οτι ου μη απολεση τον μισθον αυτου

For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. ↓ 

↑ Mt 18 6–7 ος δ αν σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε συμφερει αυτω ινα κρεμασθη μυλος ονικος περι τον τραχηλον αυτου και καταποντισθη εν τω πελαγει της θαλασσης

But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

7 ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω δι ου το σκανδαλον ερχεται

Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! ↓ 

↑ Mk 9 42 και ος αν σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων [εις εμε] καλον εστιν αυτω μαλλον ει περικειται μυλος ονικος περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσαν

And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea. ↓ 

→ Lk 17 1–2 ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου ανενδεκτον εστιν του τα σκανδαλα μη ελθειν πλην ουαι δι ου ερχεται

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!

2 λυσιτελει αυτω ει λιθος μυλικος περικειται περι τον τραχηλον αυτου και ερριπται εις την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση των μικρων τουτων ενα

It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.

↑ Mt 18 8–9 ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην κυλλον η χωλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.

9 και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. ↓ 

↑ Mk 9 43–47 και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον εστιν σε κυλλον εισελθειν εις την ζωην η τας δυο χειρας εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched:

45 και εαν ο πους σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυτον καλον εστιν σε εισελθειν εις την ζωην χωλον η τους δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις την γεενναν

And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:

47 και εαν ο οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σε εστιν μονοφθαλμον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν

And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire: ↓ 

↑ Mk 9 48–49 οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

49 πας γαρ πυρι αλισθησεται

For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. ↓ 

→ Mt 5 13 υμεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθεν εξω καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.

↑ Mk 9 50 καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε εχετε εν εαυτοις αλα και ειρηνευετε εν αλληλοις

Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another. ↓ 

→ Lk 14 34–35 καλον ουν το αλας εαν δε και το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται

Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned?

35 ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

Der Gott des Friedens begleite euch alle – Amen.

amen-online Menü